ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการผู้ใช้ไอที มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Welcome to PSU SysAid

กดคลิกที่นี่ Click here for PSU SysAid


ระบบบริการผู้ใช้ไอที มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ PSU SysAid เป็นช่องทางในการขอรับความช่วยเหลือจากท่านผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้ลงทะเบียนใช้งานจะสามารถติดตามรับทราบความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาที่แจ้งเข้ามาผ่านระบบได้สะดวกตลอดเวลาด้วยตัวเอง ระบบนี้ยังส่งอีเมลถึงท่านด้วยเมื่อมีการดำเนินการใดๆ เพื่อช่วยเหลือท่านและถูกบันทึกไว้

นอกจากนี้ปัญหาหลายๆ อย่างที่ได้มีการแก้ไขไปแล้วก็จะถูกนำมาจัดทำเป็นขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ท่านสามารถค้นหาดูได้ว่าตรงกับปัญหาของท่านหรือไม่ เพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขด้วยตัวท่านเองในอีกทางหนึ่ง

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า PSU SysAid จะมีโอกาสได้รับใช้ท่านด้วยความไว้วางใจจากท่านมากขึ้นเรื่อยๆ จากการบอกต่อปากต่อปากถึงความสามารถในการตอบสนองบริการของพวกเราชาวศูนย์คอมพิวเตอร์


PSU SysAid is another service channel for PSUsers who use IT services from Prince of Songkla University (PSU). PSUers who registered to PSU SysAid can track their service requests anytime. PSU SysAid will email to update about the requests and be recorded.

Moreover, the frequent issue with its solution will be used to create Knowledge Base that PSUers can easily search for their own quick fixes.

We hope PSU SysAid will please you and spreading by your word of mouth on the capability of PSU on responding of IT services to PSUsers like You.

Valid HTML 4.01 Strict